piątek, 18 kwietnia 2014

Wielkanocne życzenia.

Szanowni Państwo!

Jest czas szczególny, czas świąteczny, ale też czas refleksji.
Zamiast życzeń przesyłamy naszą refleksyjną pisankę jako komentarz do zniszczonej jedności w zabiegach o lepsze jutro Naszego Miasta. Piastujący urząd prezydenta Rafał Bruski w ostatnich tygodniach wyrzekł się tego, o czym mówił przez ostatnie lata swojego urzędowania. Podpisał niekorzystne dla Bydgoszczy porozumienie dotyczące ZIT, które prowadzi do dalszej degradacji zarówno miasta, jak i regionu. Zawarte w nim ustalenia, takie jak:
  • bydgosko-toruński obszar funkcjonalny,
  • rotacyjność przewodzenia Komitetowi Sterującemu,
  • wymagana zgoda prezydenta Torunia na każdy projekt czy inwestycję realizowaną w ramach ZIT
nie mogą pozostać obojętne.
Ten zgniły, narzucony kompromis umacnia też rolę marszałka, który jest organem doradczym i opiniującym jako jednostka nadrzędna nad Regionalnym Programem Operacyjnym, z którego to programu są wydzielone środki na ZIT.
Niech ten czas refleksji, czas rozmów z najbliższymi minie Państwu też na trosce o nasze wspólne dobro, jakim jest przyszłość Bydgoszczy.

Życzę spokojnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych
Piotr Cyprys
Prezes SMB

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Jeżeli chcesz wyraź swoją opinię