środa, 28 czerwca 2017

Ale to już było.

Tyle się dzieje.  Tak wszystko bywa ostatnio przewartościowane, ze postanowiłem przypomnieć to co napisałem prawie cztery lata temu, a co moim zdaniem nic nie straciło na aktualności


W grudniu 2013 roku składając życzenia noworoczne czytelnikom mojego bloga, napisałem życząc aby:

-Utworzono 49 województw i zlikwidowano powiaty.  Ten powrót do stanu sprzed 1999 roku przyniesie naszemu krajowi ogromne oszczędności, a przede wszystkim zapewni równomierny i harmonijny rozwój całej naszej ojczyzny.

-Wprowadzono solidarny system emerytalny, w którym wysokość emerytury będzie uzależniona głównie od ilości przepracowanych lat, a wszyscy w tym systemie będą traktowani równo, zgodnie z konstytucją RP

-Zlikwidowano KRUS.

-Zlikwidowano podatek dochodowy przy pobieraniu którego dominują w Polsce oszustwa, patologie, kreacje i wiele innych negatywnych zjawisk.   Przyniesie to nam ogromne oszczędności i wielką redukcję urzędniczych, doradczych i prawniczych etatów. 
Podatek ten powinien zostać zastąpiony podatkiem obrotowym.

-Przywrócono w znacznej mierze Polakom własność banków przez wykup akcji, fuzje i inne tego typu działania.

-Wprowadzono elementy reform na wzór węgierski, a szczególnie w dziedzinie energetyki, telekomunikacji, handlu i bankowości.

-Utworzono setki tysięcy porządnie płatnych miejsc pracy przez realizację inwestycji państwowych.  Co prawda powołano już spółkę Inwestycje Polskie, ale ona do tej pory nic nie zrobiła oprócz powołania 8 prezesów i druku wizytówek, papierów firmowych i innych podobnych działaniach.

-Przeprowadzono realną i solidną reformę sądownictwa polegającą na znacznym skróceniu  terminów wydawania wszelakich wyroków, a także wprowadzono prawdziwą, materialną odpowiedzialność sędziów, prokuratorów i adwokatów za sposób ich działalności, podejmowane decyzje, popełnione błędy, opóźnienia, zaniechania i inne tego typu działania.

-Zlikwidowano gimnazja

-Wprowadzono zasadę, że to rodzice decydują o tym czy dziecko ma iść do szkoły w wieku 6 czy 7 lat.

-Przeprowadzono rzeczywistą, jasną i klarowną reformę służby zdrowia.

-Wprowadzono zasadę 3 x 5 zł.  czyli 5 zł za każdą wizytę u lekarza, za każdą refundowaną receptę i za każdy dzień pobytu w szpitalu.

-Zlikwidowano finansowanie partii politycznych z budżetu państwa.  Nie może tak być, aby politycy sami o sobie mówili, iż są przestępcami bo się dają przekupić.

-Zmieniono ordynację wyborczą, a przede wszystkim wprowadzono Jednomandatowe Okręgi Wyborcze i zasadę dwu-kadencyjności na wszelkich wybieralnych funkcjach publicznych.

-Zaniechano zagranicznych misji wojskowych.

-Aby skończono z nachalną pro-unijną propagandą, a szczególnie tą dotycząca darów z UE ( podawać należy zawsze wielkość naszych składek do UE, koszty pozyskania i rozdziału owych darów, wielkość wkładów własnych, a także procent wykorzystania poszczególnych funduszy). 

Ponadto pragnę kolejny raz zwrócić uwagę, iż:

 " DARY SZERZĄ TYLKO NIEDOŁĘSTWO I ZŁĄ WOLĘ, LENISTWO I CHCIWOŚĆ"


-Zdecydowanie ograniczono liczbę urzędników wszelkich szczebli w Polsce.

-Podjęto rzeczywistą, realną i zdecydowaną walkę z korupcją w naszym kraju.

-Zlikwidowano senat i ograniczono o połowę liczbę posłów.NATOMIAST BYDGOSZCZANOM ŻYCZĘ GŁÓWNIE, ABY:

-Szybko (w dwa lata), sprawnie i dobrze wybudowano odcinek drogi ekspresowej S5 od Gniezna do Nowych Marz.

-Przeprowadzono rzeczywiste inwestycje na bydgoskim lotnisku, w tym istotne inwestycje dotyczące cargo.

-Zmodernizowano dworzec Bydgoszcz Główna

-Pobudowano obwodnice autostradowe i trasy średnicowe z bezkolizyjnymi skrzyżowaniami.

-Dokonano na szeroką skalę modernizacji i remontów bydgoskich kamienic i bydgoskich ulic tak, aby miasto odzyskało swój dawny urok i ponownie mogło być nazywane małym Berlinem.Minęły lata, a mój blog nadal jest.

Nie chciałbym być tym prorokiem, lecz jestem.

Nie chciałbym mieć racji, ale dlaczego mam?

Oprócz remontu dworca, sześciolatków i remontu kilkunastu bydgoskich kamienic, po prawie czterech latach od tego mojego wpisu, nic się nie zmieniło.   DLACZEGO?

Moim zdaniem to co proponuję jest dużo lepsze od tego z czym mamy do czynienia.   Można się nie zgadzać z moją wizją, ale czy ktoś ma lepszą?  PiS cienki jest personalnie.  Brak logiki, brak inteligencji, brak doświadczenia, brak wiedzy i parę innych braków czyni z nich doskonałą tarczę do której strzelają interesowni typowi przedstawiciele III RP.   Pragnąc skutecznie z nimi walczyć trzeba być lepiej poinformowanymi i przygotowanymi do owych rozgrywek niż owe Szejnfeldy, Kierwińskie czy inne Scerby.

Trzeba być logicznym i na tej zasadzie wykazywać im ich głupotę.  HGW nic nie wiedziała o reprywatyzacji. Jeżeli ktoś w to uwierzy to z kimś takim nie ma sensu dyskutować.

Gość (ów powszechnie znany niby mecenas) przychodził do biura i straszył, żądał, mówił o zmianie szefa, a teraz okazuje się, że HGW nie stanie z powodów ..... przed komisją.  To jak to rozumieć?  To jej kumpel.

Mądrej głowie dość dwie słowie i pewnie HGW to wie.  To dlaczego tego w praktyce nie zastosuje?

Twierdzę, że to koniec PO.  Niestety one kreatury zmienią nazwę i znowu walczyć będą, tylko pod przemalowanym sztandarem, o "demokrację".

Żal mi ich, ale czy oni potrafią inaczej?   Czy oni są przedstawicielami narodu?  I czy, tak się dzieje głównie dzięki bierności zdecydowanej większości narodu?

Smutne to i przykre, ale jakże prawdziwe.

To Wasza (nie moja) wina.  Wina tych co na co dzień twierdzą, że się polityką nie interesują.  Oni nie mając pojęcia o tym, że owa garstka cwaniaków to wykorzystuje robiąc z nich głupców i rządząc nimi właśnie dlatego, że oni twierdzą, że się polityką nie interesują.

Pewnie nikt nie przeczyta tego co powyżej napisałem.   Ale, moim zdaniem, pisać trzeba bo zawsze jest nadzieja.

Bądźmy sobą, walczmy i nie dajmy się zgnębić i nie dajmy sobą manipulować sprytniejszymi i cwańszymi od nas.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Jeżeli chcesz wyraź swoją opinię