poniedziałek, 12 maja 2014

Poczytajcie jak władze krajowe oszukują bydgoszczan zasłaniając się unijnym prawem.

Interpelacje
20 sierpnia 2013 r.
E-007713/2013
Odpowiedź udzielona przez komisarza Johannesa Hahna w imieniu Komisji
1. Zgodnie z projektem aktu prawnego, który jest obecnie negocjowany, zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) mogą być stosowane do połączenia priorytetów jednego lub więcej programów w celu wdrożenia strategii terytorialnych w jednolity sposób. Do państw członkowskich należy określenie obszarów, na których te zintegrowane strategie zostaną zastosowane. To samo odnosi się do obszarów miejskich, gdzie zostanie wprowadzony plan zrównoważonego rozwoju miast.

2. Jeśli państwo członkowskie zdecyduje o zastosowaniu ZIT do wdrożenia planu zrównoważonego rozwoju miasta, władze danego miasta lub funkcjonalnego obszaru miejskiego powinny być co najmniej odpowiedzialne za wybór działań. W uzgodnieniu z instytucją zarządzającą można delegować więcej funkcji zarządczych.

3. ZIT stanowią narzędzie dostosowane do wyzwań, potrzeb i potencjału charakterystycznego dla danego obszaru, które wykraczają poza granice administracyjne (np. funkcjonowanie systemu transportu miejskiego). Do wdrożenia jednej strategii terytorialnej należy stosować jedną strategię ZIT. W przypadku dwóch miast ich strategia powinna być wspólna, ale współpraca międzyinstytucjonalna nie jest wymagana.

4. ZIT są mechanizmem realizacji. Decyzja, czy i gdzie stosować ZIT, powinna zatem wynikać ze zidentyfikowanych potrzeb, wyzwań i potencjału. Do kompetencji państwa członkowskiego należy podjęcie decyzji dotyczących zarządzania ZIT i ich zatwierdzania.Nawet komentować już się tego nie chce.  Ale przy urnach wyborczych warto o tym pamiętać.

1 komentarz:

  1. Pamiętaliśmy drogi Semeonie. Niestety tych co tak zrobili to kilka tysięcy a to jeszcze za mało.

    OdpowiedzUsuń

Jeżeli chcesz wyraź swoją opinię