piątek, 25 października 2013

Odrobina prawdy o toruńskim marszałku.

Bydgoszcz, dn. 24 października 2013 r.

Sz. P.
Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

WEZWANIE
do usunięcia skutków zniesławienia

Dnia 21 października 2013 r. w audycji emitowanej na antenie Radia PiK - odnosząc się bezpośrednio do listu Stowarzyszenia z dn. 20.10.2013 r. skierowanego do radnych Sejmiku Województwa, w którym zwracaliśmy uwagę, między innymi, że:

 Bydgoszcz i Toruń nie są miastami równorzędnymi oraz

 nie tworzą wspólnego obszaru funkcjonalnego,

oświadczył Pan udzielając wywiadu cyt.:

„Myślę, że to jest list, który dziś został zredagowany po to tylko, żeby trochę zmącić nastrój święta przyjęcia samej strategii, myślę, że ma on absolutnie wymiar polityczny, dwa lata trwało przygotowanie strategii i taka wypowiedź mogła się pojawić wcześniej w trybie konsultacji”

Tym samym publicznie - za pomocą środka masowego komunikowania - wyraził Pan tezy, że:

1. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska nie brało czynnego udziału w prowadzonych konsultacjach społecznych nad projektem Strategii Rozwoju Województwa do Roku 2020 r.

2. oraz nie wskazywało w toku konsultacji, że Bydgoszcz i Toruń są miastami nierównorzędnymi, które nie tworzą wspólnego obszaru funkcjonalnego.

W tym miejscu informujemy, że nasze Stowarzyszenie w dniu 15 lipca 2013 r. przesłało swoje liczne uwagi na adres Sekretariatu Marszałka. Tego samego dnia pracownik sekretariatu niezwłocznie potwierdził fakt otrzymania formularza ze zgłoszonymi uwagami Stowarzyszenia. W treści przesłanych uwag wskazaliśmy między innymi, że:

 - Bydgoszcz i Toruń to ośrodki nierównorzędne,
 - Bydgoszcz i Toruń nie tworzą wspólnego obszaru funkcjonalnego

Załączniki

1. wydruk maila z dn. 15-07-2013 do Sekretariatu Marszałka wraz załącznikami,

2. wydruk maila z dn. 15-07-2013 od pracownika sekretariatu marszałka p. Beaty Czepiec z
    potwierdzeniem wpływu,

3. wydruk uwag SMB do Strategii rozwoju województwa do 2020 r.,

4. wydruk wypełnionego formularza uwag SMB do Strategii rozwoju województwa do 2020 r.

Mając powyższe na uwadze należy jednoznacznie stwierdzić, że doskonale wiedział Pan, że w dniu 15 lipca 2013 r. Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska w toku konsultacji społecznych zgłosiło liczne uwagi do Strategii Rozwoju Województwa do Roku 2020 r. oraz jaka była ich szczegółowa treść.

W tym kontekście Pana wypowiedź na antenie Radia PiK w dniu 21 października 2013 r. dotycząca naszego Stowarzyszenia jest kłamliwa. Publicznie sugerowanie że SMB nie podjęło stosownych działań w toku konsultacji jest celowym, świadomym działania z Pana strony nacechowanym złą wolą, ukierunkowanym wyłącznie na pomówienie oraz podważenie publicznego zaufania do Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska. Wspomniana wypowiedź wyrażona publicznie na antenie radia zniesławia oraz rażąco narusza dobre imię naszego Stowarzyszenia.

Niewątpliwie poważną okolicznością obciążająca jest fakt, że powyższej wypowiedzi opuścił się Pan za pomocą środka masowego komunikowania, a jako osoba pełniąca od lat funkcje publiczne miał Pan pełną świadomość tego, że słowa te dotrą do dużej liczby odbiorców.

W tym miejscu oświadczamy, że Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska nie pozwoli na tego typu oszczerstwa pod swoim adresem.

Celem usunięcia skutków zaistniałego pomówienia i naruszenia dóbr osobistych oraz uniknięcia procesu, wzywamy Pana do opublikowania w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wezwania - na własny koszt komunikatu na antenie Radia PiK w godzinach popołudniowych – o treści następującej:

„PRZEPROSINY

Ja, Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko - pomorskiego pragnę przeprosić Stowarzyszenie
Metropolia Bydgoska za pomawiającą i naruszającą jego dobra osobiste wypowiedź opublikowaną na antenie Radia PiK w dniu 21 października 2013 r., a w szczególności za to, że stwierdziłem iż Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska swoje uwagi do projektu Strategii rozwoju województwa mogło zgłosić wcześniej, w toku konsultacji społecznych. W tym miejscu wyjaśniam, że Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska w dniu 15 lipca 2013 r. złożyło do Sekretariatu Marszałka Województwa uwagi w ramach konsultacji społecznych do Strategii rozwoju województwa do 2020 r. Podkreślam, że ich treść zawierała stwierdzenie m. in., że Bydgoszcz i Toruń to ośrodki nierównorzędne oraz nieposiadające wspólnego obszaru funkcjonalnego. Jednocześnie oświadczam, że moja wypowiedź w tym zakresie wyemitowana na antenie Radia PIK w dn. 21 października 2013 r. dotycząca tej kwestii jest w całości niezgodna z prawdą i obraźliwa oraz ukierunkowana wyłącznie na podważenie dobrego imienia Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska.   Jednocześnie informuję, że wspomnianą wypowiedź wyraziłem pochopnie, bez odpowiedniego namysłu i podstaw, oceniam ją krytycznie, a ponieważ naruszyła ona dobra osobiste i pomówiła Stowarzyszenie Metropolia Bydgoska, niniejszym ją cofam.

W związku z zaistniałą sytuacją składam wyrazy ubolewania oraz jeszcze raz najmocniej przepraszam.
Piotr Całbecki”

Przypominamy, że przestępstwo zniesławienia określone w art. 212 Kodeksu karnego stanowi występek zagrożony m. in. karą pozbawienia wolności do roku, jeżeli sprawca pomawia inna osobę za pomocą środków masowego komunikowania (art. 212 § 2 KK).

Do wiadomości:
- Radio PIK
 Z poważaniem


Przewodniczący
Stowarzyszenia Metropolia Bydgoska

Piotr Cyprys

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Jeżeli chcesz wyraź swoją opinię